darbai

darbai
darbai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo dalykas. Rankų darbų pradinėse klasėse XIX a. antrojoje pusėje buvo mokoma Suomijos mokyklose, o vėliau (XX a.) – Rusijos, Vakarų Europos ir JAV mokyklose. Dar vėliau jie pradedami įvesti aukštesniosiose klasėse, steigiamos mokyklų dirbtuvės. Lietuvoje darbų (darbelių) mokoma nuo 1918 m. atitikmenys: angl. work vok. Arbeitsschulunterricht rus. трудовое обучение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • gelbėjimo darbai — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Žmonių gelbėjimo bei avarijų padarinių šalinimo ir ribojimo darbai gaivalinių nelaimių, avarijų, NP naudojimo zonose. Gelbėjimo darbai yra šie: judėjimo maršrutų ir darbų vietos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • kiti neatidėliotini darbai — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Darbai, kurie atliekami likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius; jų tikslas – sudaryti sąlygas gelbėjimo darbams. Kiti neatidėliotini darbai yra šie: kelių, pravažiavimų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • talkos darbai — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodyti žemės ūkio darbai, kuriems dirbti gali būti pasitelkiami talkininkai. atitikmenys: vok. Aushilfetätigkeit; Mithilfetätigkeit… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įslaptinti darbai — statusas Aprobuotas sritis viešasis pirkimas apibrėžtis Su įslaptinta informacija susiję darbai, atliekami nekarinio saugumo tikslais, arba darbai, kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešieji darbai — statusas Aprobuotas sritis administracinė teisė ir procesas apibrėžtis Neatlygintini visuomenei naudingi darbai, skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda vietoj baudos. Viešieji darbai atliekami tik tuo atveju, jeigu asmuo sutinka.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • namų darbai — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo organizavimo forma, kai mokymas mokykloje tęsiamas atliekant įvairius darbus namie. Per pamoką mokinys pasirengia namų darbams, jam nurodoma, ką ir kaip reikės daryti. Skiriami sakytiniai (žodiniai),… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • žemės ūkio darbai — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Darbai, apimantys žemės ūkio produktų pirminę gamybą, jos metu gautų produktų pirminį perdirbimą ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės palaikymą. atitikmenys: angl. agricultural labour; …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • specialieji geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai — statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Darbai, apimantys specialiųjų žemėlapių, statybviečių, inžinerinių tinklų planų sudarymą, leidybą ir kitų specializuotų duomenų bazių sudarymą. atitikmenys: angl. special purpose geodetic,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • karjero konservavimo darbai — statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Darbai nutraukiant arba laikinai (metams ar ilgesniam laikotarpiui) sustabdant naudingųjų iškasenų gavybą: dalinė techninė karjero rekultivacija – karjero dugno išlyginimas, šlaitų nulėkštinimas iki …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybiniai geodezijos ir kartografijos darbai — statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių sudarymas, tvarkymas ir atnaujinimas, kiti darbai, nurodyti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”